Obchodné podmienky

 
Prevádzkovateľ (predávajúci) internetovej stránky www.zahradnatechnika.sk (e-shopu) 
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce, IČO 37571192, so sídlom 919 23 Vlčkovce 102, Slovensko. 
 
Spôsob platby:
Platiť je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- platba pri osobnom prevzatí priamo na predajni
- platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
- platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe osobitných potrieb.
 
Cena na e-shope:
Uvedené ceny na e-shope sú konečné a vrátane 20 % DPH.
Ceny sú platné v momente vykonania nákupu.
 
Objednávka a kúpna zmluva:
Objednávka vzniká po vyplnení objednávky na e-shope za tovar alebo službu. Prípadné náležitosťi ako možnosť platby a dopravy. Odoslaním objednávky sa pre kupujúceho stáva záväznou. Potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva. Po odoslaní objednávky je kupujúci viazaný k jej zaplateniu v plnej dojednanej cene.
 
Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy  
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa osobitných podmienok s predávajúcim  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dni od prevzatia tovaru. Nevihnutnosťou je kontaktovať predajcu a písomne uviesť, že odstupuje od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, počas doby kedy tento tovar užíval. Predávajúci má právo o kompenzáciu a náhradu počas užívania takéhoto tovaru.
 
Dodacie podmienky:
Predávajúci je povinný do 30 dní zaslať kupujúcemu tovar, ak nie je dohodnuté inak. Tovar je expedovaný čo najkratšom čase. Ak objednávna obsahuje viac častí a druhov tovaru či služieb s rôznym časom dodania, informujeme o tom kupujúceho. Spolu s tovarom sú kupujúcemu zasielané všetky náležité doklady ako: faktúra (daňový doklad), návod, záručný list.
 
Doručenie tovaru ku kupujúcemu na dohodnuté odberné miesto:
- vlastnou dopravou predávajúceho
- kuriérskou službou
- osobnou prepravou kupujúceho (miesto predajne) 

Poplatky za prepravu:
Pri platbe na dobierku 1 € (platíte pri preberaní kuriérovi)
Vlastnou dopravou predávajúceho, kde sa individuálne nacení tovar na základe veľkosti, váhy a počte kilometrov.
Kuriérskou službou - podľa charakteru tovaru a rozmerov 7 €

Záruka a reklamačný poriadok
Záručná doba nadobúda platnosť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Štandardne je záručné doba na tovar 24 mesiacov, táto doba môže byť pre určité druhy tovarov upravená aj kratšie. Preto sa informujte u svojho predajcu na dobu záruky pri danej povahe tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté na základe nedodržiavania pravidiel a účelu v dodávanom návode pre daný výrobok. V prípade uplatnenia reklamácií postupujte nasledovne:
Výrobok očistite a skompletizujte všetky časti a náležité doklady (doklad o zaplatení, návod, záručný list...)
Kontaktujte predávajúceho a opíšte mu svoj problém.(Dohodnete si ďalší postup uplatnenia reklamácie)

Práva a povinnosti zmluvných strán:
Predávajúci je povinný:
- ponúkaný tovar uvádzať bez zavádzania a klamlivých údajov
- predať zákazníkovi objednaný tovar podľa objednávky spolu so všetkými naléžitými dokladmi a potvrdeniami o kúpe.
Kupujúci je povinný:
- prevziať riadne objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú sumu, skontrolovať tovar pri preberaní.

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané výhradne pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky podľa aktuálnej potreby. V prípade zmeny obchodných podmienok spatne platia tie, ktoré boli aktuálne v čase nákupu.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2016.
 
Predávajúcim je Miroslav Falath - MOD Vlčkovce
IČO 37571192
DIČ SK1020112511
 
Miesto podnikania sidlo
91923 Vlčkovce 102
tel (033) 5584840
 
prevádzka 
91923 Vlčkovce 370

Miroslav Falath - MOD Vlčkovce, IČO 37571192, so sídlom 919 23 Vlčkovce 102, Slovensko. Na obsahu sa pracuje...