ROTAVÁTORY, FRÉZY

KF QUANTUM 60

Benzínový rotavátor s motorom B&S Quantum 60 Briggs, pracovná šírka 55 alebo 80cm.

459,90 €

MTD T/245

Benzínový rotavátor MTD ThorX 55, 3,3 kW, pracovná šírka 66cm.

399,90 €

MTD T/380 M

Benzínový rotavárot MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, pracovná šírka 33+61+81cm.

499,90 €

MTD T/450

Benzínová pôdna fréza B&S 900 series, 4 kW, pracovná šírka 46cm.

1 349,00 €