Rotavároty

MTD T/245

Benzínový rotavátor MTD ThorX 55, 3,3 kW, pracovná šírka 66cm.

399,90 €

MTD T/380 M

Benzínový rotavárot MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, pracovná šírka 33+61+81cm.

499,90 €